PRIVACY & COOKIE STATEMENT.

In dit Privacy & Cookie Statement informeren we je hoe jouw persoonsgegevens bij VFB Academy worden verwerkt. Wij informeren je graag met welk doel wij gegevens verzamelen en welke aanvullende gegevens tijdens een trainings- of coachingstraject nog aan je gevraagd zullen worden. VFB Academy gaat met grote zorg om met je privacy, middels dit statement willen je graag inzicht geven in de achtergrond van de gegevens die we van je vragen en de manier waarop we je privacy beschermen.
Het Privacy & Cookie Statement is van toepassing op onze dienstverlening. Wij respecteren de privacy van deelnemers en behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk.

Het Privacy & Cookie Statement is van toepassing op onze dienstverlening. Wij respecteren de privacy van deelnemers en behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk.

WIE IS VFB ACADEMY?

VFB Academy ontwikkelt trainingen voor individuen, teams en organisaties. VFB Academy is gevestigd aan de Roggestraat 111, 7311 CC Apeldoorn. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder vraag 10: ‘Vragen of Opmerkingen?’.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

VFB Academy is een handelsnaam van Vakopleiding Functioneel Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

VFB Academy verwerkt persoonsgegevens van (oud-)deelnemers, personen die informatie aanvragen via de website of een optie plaatsen. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, maar ook gegevens over deelname aan een training. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van de website van VFB Academy, toegang tot content en verzoeken om informatie, kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie.

 

Een groot deel van onze website kan worden gebruikt zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. In de volgende situaties verwerkt VFB Academy persoonsgegevens die je aan ons verstrekt:

Bezoekers op onze website:

 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, Cookie ID.

Consumenten die gebruikmaken van onze diensten, zoals het volgen van een training ontvangen:

 • Persoonlijke gegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adres, factuuradres e-mail, telefoonnummer, opleidingsniveau en functie.
 • Contact- en betalingsgegevens, naam van de training, voorkeur startmoment, voorkeurslocaties, aanwezigheid, intake, feedback/evaluatie en resultaten.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JE GEGEVENS VERWERKT?

VFB Academy verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bij een aanmelding of een optie voor een training.
 • Bij een aanvraag van een brochure.
 • Bij de aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon.
 • Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief.
 • Tijdens het volgen van een training.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy & Cookie Statement, tenzij wij van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen of de wet ons hiertoe verplicht.

DERDEN

VFB Academy zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Bij VFB Academy staat persoonlijk contact hoog in het vaandel. Daarom sta je in direct contact met je trainer. Om dit mogelijk te maken, heeft de trainer toegang tot jouw contactgegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens de training waar dat nodig is.

VFB Academy is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze trainers zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze trainers hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden aan derden. Daarnaast zijn je persoonsgegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

 

In enkele gevallen kunnen jouw persoonsgegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

HOE LANG BEWAART VFB ACADEMY PERSOONSGEGEVENS?

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. De persoonsgegevens die wij bewaren worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen. Deze wordt bepaald aan de hand van jouw ontwikkelpad en leerbehoefte.

 

Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw gegevens te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar privacy@VFB.nl.

COOKIES

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon, die tijdens een bezoek aan een website worden geplaatst en uitgelezen, bijvoorbeeld in je browser van je computer. Via deze tekstbestanden worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Door het gebruik van Cookies kan je bij een later bezoek aan onze website worden herkend. Cookies maken het bezoek aan de website van VFB Academy daarmee gebruiksvriendelijker.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE COOKIES?

VFB Academy maakt gebruik van Cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De website, online leeromgeving en app van VFB Academy kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

TECHNISCH NOODZAKELIJKE COOKIES

Bepaalde Cookies zijn noodzakelijk om onze website, app en diensten minimaal operationeel te maken, zoals een inlog-cookie, of functioneel, bijvoorbeeld om je opgegeven instellingen of voorkeuren te onthouden.

FUNCTIONELE COOKIES

Deze Cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en zorgen ervoor dat wij onze website kunnen optimaliseren.

ANALYTISCHE COOKIES

VFB Academy maakt gebruik van Google Analytics en LinkedIn Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website en app gebruiken.

TRACKING COOKIES

Deze Cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om daarmee een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan je naam, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend. Je blijft als gebruiker dus nog steeds anoniem. Dit profiel dient alleen om advertenties af te stemmen, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou als gebruiker zijn.

HOE KUN JE HET GEBRUIK VAN COOKIES ACCEPTEREN OF UITSCHAKELEN?

Door Cookies te accepteren, kun je optimaal gebruikmaken van onze website, app en/of diensten. Bij je eerste bezoek aan onze website kun je aangeven over je de Cookies wil accepteren of uitschakelen. Het uitschakelen van Cookies kan gevolgen hebben voor je gebruiksmogelijkheden of ervaring van onze website. Meer informatie over het uitschakelen van Cookies per browser, vind je hieronder:

Mocht je alleen Analytische Cookies van Google Analytics willen uitschakelen, dan kun je dat hier doen.

JOUW PRIVACYRECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als cursist van VFB Academy heb je een aantal rechten welke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om VFB Academy opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit ons systeem te verwijderen.
 • Recht op inzage. Het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Let op: wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan VFB Academy, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN DIT PRIVACY & COOKIE STATEMENT

VFB Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Dit Privacy & Cookie Statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst op 24-5-2018 gewijzigd. Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. VFB Academy raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen aan dit Privacy & Cookie Statement zijn.

Vragen of opmerkingen?

Wij controleren regelmatig of we aan dit Privacy & Cookie Statement voldoen. Heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of dit Privacy & Cookie Statement? Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

 

VFB Academy Roggestraat 111
7311 CC Apeldoorn
Telefoon (055) 203 22 86
Email info@vfb.academy

Recent Posts

Recent Comments

Geen reacties om te tonen.
Latest Posts
Ads
Categories